Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti DNES REALITY s.r.o., se sídlem Polní 315, 370 07 Roudné, IČ: 26091437, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, značka C 13474 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení, rok narození
  • e-mail
 2. Jméno, příjmení a především e-mail je nutné zpracovat za účelem zařazení do databáze pro zaslání informacím k registraci k závodu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.

V Praze dne 6. 8. 2019
Martin Jaroš