MaRUNka

Peníze ze startovného a dary od sponzorů budou sloužit jako finanční dar potřebným. Podrobnosti postupně doplníme.

Zatím můžete sledovat aktuální informace na facebook.com/behmarunka.