MaRUNka

Pomáháme

Akce MaRUNka 2023 není charitativní veřejnou sbírkou. Nepořádáme ji ale za účelem zisku. Veškeré vybrané peníze po odečtení nákladů poslouží jako jednorázový dar ve prospěch AutisCentrum, o.p.s. V minulém roce jsme pro AutiscCentrum díky běhu MaRUNka 2022 vybrali 75 230 Kč. Celkově jsme už za všechny ročníky předali 190 260 Kč.

Právě tomuto centru Maruška pomáhala, starala se s velkou ochotou a pečlivostí o děti, které se narodily s hendikepem a ona jim tento hendikep pomáhala překonávat.

Níže se můžete dozvědět čemu se centrum věnuje.

AutisCentrum, o.p.s.

Kdo jsme a co děláme

AutisCentrum, o.p.s. je nestátní nezisková organizace se sídlem v Českých Budějovicích, která od samého počátku pomáhá s péčí rodinám dětí s autismem. Našich služeb využívá více jak 70 klientů s autismem z celého Jihočeského kraje. Od roku 2015 poskytujeme:

  • Volnočasové a terapeutické aktivity pro děti a dospělé s autismem, které jim každodenně pomáhají v rozvoji dovedností a zapojení do společnosti.
  • Odlehčovací službu, která umožňuje rodině odpočinout si od každodenní péče o dítě nebo dospělého s autismem a svěřit jej odborníkům.
  • Sociální službu raná péče, jejímž cílem je poskytnout včasnou odbornou pomoc rodinám a dětem raného a předškolního věku, jejichž vývoj je ohrožen poruchou autistického spektra.

Autismus není jen o Rain Manovi… Na naše pracovníky jsou kladeny obrovské nároky, neboť práce s lidmi s autismem vyžaduje trpělivost, citlivý přístup, všímavost, empatii, neustálé vzdělávání se a respekt k individuálním potřebám každého klienta. Porucha autistického spektra se u každého jedince projevuje jinak, v různé intenzitě a s rozdílnými symptomy. Naši klienti někdy nemluví, ne proto, že by neuměli, ale proto, že jim to jejich hlava nedovolí. Nesmějí se vtipům, neboť mnohdy nerozumí nadsázce, ale smějí se, když se jim něco zdá krásné. Nejsou zlí ani nevychovaní, ale mají problém porozumět tomu, co se kolem nich odehrává a tak je pro ně komunikace s ostatními obtížná. Těžko si dovedou představit, co si někdo jiný myslí, možná proto jsou tak citliví na klima ve svém okolí, na náladu lidí kolem sebe. Ztrácejí se ve svých emocích a nerozumí emocím druhých, mívají afekty, jejich mozek bývá zahlcen podněty, které nedokáží filtrovat, úzkostlivě lpí na svých rituálech, svět kolem nich se pro ně se všemi těmito překážkami stává chaotický a zmatečný. Proto se často upínají na „své“ pečovatele, na jasný řád a neměnná pravidla a hodně času tráví o samotě. Lidé s autismem si kolem sebe zaslouží citlivé a empatické lidi, kteří umějí o své práci přemýšlet a dokážou jim svým přístupem pomoci porozumět světu.

Každodenní provoz AutisCentra je náročný personálně i finančně, a bez vícezdrojového financování v podobě laskavých darů našich sponzorů, částečných úhrad klientů a státní podpory formou účelových dotací, by nebyl možný.

Děkujeme za Vaši podporu.