MaRUNka 2019

Fotky z prvního ročníku běhu MaRUNka 2019

Pomáháme

Na akci MaRUNka 2019 jsme celkem vybrali na startovném a od sponzorů 34 760 Kč a peníze posloužily jako dar ve prospěch AutisCentrum, o.p.s.

Právě tomuto centru Maruška pomáhala, starala se s velkou ochotou a pečlivostí o děti, které se narodily s hendikepem a ona jim tento hendikep pomáhala překonávat.

Níže se můžete dozvědět čemu se centrum věnuje.

AutisCentrum, o.p.s.

Kdo jsme a co děláme

AutisCentrum, o.p.s. je nestátní nezisková organizace se sídlem v Českých Budějovicích, která od samého počátku pomáhá s péčí rodinám dětí s autismem. Našich služeb využívá více jak 70 klientů s autismem z celého Jihočeského kraje. Od roku 2015 poskytujeme:

 • Volnočasové a terapeutické aktivity pro děti a dospělé s autismem, které jim každodenně pomáhají v rozvoji dovedností a zapojení do společnosti.
 • Odlehčovací službu, která umožňuje rodině odpočinout si od každodenní péče o dítě nebo dospělého s autismem a svěřit jej odborníkům.
 • Sociální službu raná péče, jejímž cílem je poskytnout včasnou odbornou pomoc rodinám a dětem raného a předškolního věku, jejichž vývoj je ohrožen poruchou autistického spektra.

Autismus není jen o Rain Manovi… Na naše pracovníky jsou kladeny obrovské nároky, neboť práce s lidmi s autismem vyžaduje trpělivost, citlivý přístup, všímavost, empatii, neustálé vzdělávání se a respekt k individuálním potřebám každého klienta. Porucha autistického spektra se u každého jedince projevuje jinak, v různé intenzitě a s rozdílnými symptomy. Naši klienti někdy nemluví, ne proto, že by neuměli, ale proto, že jim to jejich hlava nedovolí. Nesmějí se vtipům, neboť mnohdy nerozumí nadsázce, ale smějí se, když se jim něco zdá krásné. Nejsou zlí ani nevychovaní, ale mají problém porozumět tomu, co se kolem nich odehrává a tak je pro ně komunikace s ostatními obtížná. Těžko si dovedou představit, co si někdo jiný myslí, možná proto jsou tak citliví na klima ve svém okolí, na náladu lidí kolem sebe. Ztrácejí se ve svých emocích a nerozumí emocím druhých, mívají afekty, jejich mozek bývá zahlcen podněty, které nedokáží filtrovat, úzkostlivě lpí na svých rituálech, svět kolem nich se pro ně se všemi těmito překážkami stává chaotický a zmatečný. Proto se často upínají na „své“ pečovatele, na jasný řád a neměnná pravidla a hodně času tráví o samotě. Lidé s autismem si kolem sebe zaslouží citlivé a empatické lidi, kteří umějí o své práci přemýšlet a dokážou jim svým přístupem pomoci porozumět světu.

Každodenní provoz AutisCentra je náročný personálně i finančně, a bez vícezdrojového financování v podobě laskavých darů našich sponzorů, částečných úhrad klientů a státní podpory formou účelových dotací, by nebyl možný.

Děkujeme za Vaši podporu.

Podporovatelé

Moc děkujeme za finanční (a další) podporu níže vypsaným subjektům. Bez vás všech by se běh MaRUNka 2019 neuskutečnil.
Děkujeme.

Výsledky běhu maRUNka 2019

Závod MaRUNka 2019

Termín závodu

28. 9. 2019

Místo konání akce (start závodů)

Fotbalové hřiště u Základní a mateřské školy Besednice
na adrese: Školní 228, 382 81 Besednice

Start celé akce (začátek prezentace a výdeje čísel)

7.30

Ukončení prezentace a výdeje čísel

30 min před daným během

Startovné

 1. startovné na hlavní běhy: 150 Kč
 2. startovné na dětské běhy na hřišti: zdarma

3 závody pro děti

proběhnou přímo na hřišti:

 1. od 9.10 1. dětský závod délky 100 metrů pro děti ve věku 0–6 let.
 2. od 9.25 2. dětský závod délky 300 metrů pro děti ve věku 7–9 let.
 3. od 9.40 3. dětský závod délky 600 metrů pro děti ve věku 10–14 let.

Hlavní závody

Ze hřiště budou také startovat hlavní závody:

 1. od 10.00 závod na 3 km pro všechny. Trasa povede převážně po asfaltovém povrchu po obci Besednice. Dle mapy níže (po kliknutí na obrázek uvidíte detaily). Cíl bude znovu na hřišti.

  Mapa trasy závodu MaRUNka 2019 – 3 km
 2. od 11.00 závod na 7,5 km pro všechny. Závod začne jedním kolečkem na hřišti, poté povede po polní cestě a následně asfaltové cestě ve smětu Malče, Smrhov, Bída a Besednice dle mapy níže (po kliknutí na obrázek uvidíte detaily). Cíl bude znovu na hřišti.

  Mapa trasy závodu MaRUNka 2019 – 7,5 km

Parkování

Bude zajištěno na poli kousek od hřiště.

Občerstvení

pro běžce bude připraveno nealko pití a ovoce v cíli (pro všechny ostatní poté samozřejmě ke koupi)

Ceny

Věcné ceny a diplomy budou připraveny pro mužské a ženské vítěze dvou hlavních závodů. Pro děti budou připravené symbolické medaile. Veškeré vybrané peníze budou sloužit na úhradu nezbytných nákladů a na charitu.

Další informace

Na místě bude k dispozici úschova batohů a WC.

Upozornění: Závodníci běží na vlastní nebezpečí a za děti zodpovídají rodiče.

Na místě bude doprovodný program.

Pořadatel

Rodina, kontakt: beh.marunka@gmail.com, Martina Pulcová: +420 774 107 150, Petr Vlach: +420 776 158 976.

Aktuální informace jsou k dispozici na facebook.com/behmarunka.

Program MaRUNka 2019

28. 9. 2019 se sejdeme na fotbalovém hřišti u Základní a mateřské školy Besednice na adrese: Školní 228, 382 81 Besednice. Přímo na hřišti se poběží dětské běhy a také zde bude start i cíl hlavních delších běhů.

Parkoviště bude na louce kousek od školy.

Dětem bude k dispozici hřiště u přilehlé mateřské školky a skákací hrad.

Pro všechny bude k dispozici WC. Závodníci budou mít možnost odložit si v zázemí tělocvičny batoh či se osprchovat.

Po celou dobu bude možné si na místě zakoupit pivo, nealko a jednoduché občerstvení (párky v rohlíku).

Program dne

7.30 Start celé akce (začátek prezentace a výdeje čísel)
9.10 1. dětský závod délky 100 metrů
9.25 2. dětský závod délky 300 metrů
9.40 3. dětský závod délky 600 metrů
10.00 závod na 3 km
11.00 závod na 7,5 km
12.30 lekce jumping na trampolínách v tělocvičně
13.00 vyhlášení výsledků a předání daru